Over ons

Met ‘RAGAMALA~NADA~YOGA~Groningen’ wil de stichting Ragamala-Nada-Yoga-Groningen een bijdrage leveren aan het levend houden van Indiaas Klassieke Muziek.

Dit idee is voortgekomen vanuit een almaar verhoogde betrokkenheid en enthousiasme voor Indiaas Klassieke Muziek, en de stichting wil met haar activiteiten ‘iets terug doen’ voor deze muziek.

Nadat bestuurlid Klaas Bouma in 2008 het Indiase Muziekfestival Saptak bezocht in India, waar muzikanten, vele vrijwilligers, donateurs en enthousiaste muziekliefhebbers rondliepen, die allen Indiaas Klassieke Muziek levend houden met dit festival, muziekschool en een enorme bibliotheek met zowel een schat aan informatie als geluidsopnames, is dit idee ontstaan.

Tjeerd Folmer is het bestuurslid die zowel muzikant en fervent muziekliefhebber is, waaronder Aziatische en met name Indiase muziek.

Een groep van zeer betrokken vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stichting, heeft het mogelijk gemaakt dat er in Groningen een uniek nieuw podium is ontstaan voor klassiek Indiase muziek.

Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen voor Stichting Ragamala-Nada-Yoga-Groningen om haar doelen na te streven is van harte welkom om in overleg te bepalen welke taken verricht kunnen worden.

Jan Kuiper, de zeker in het Noorden van Nederland bekende gitarist, vertelt aan het begin van de concerten meestal iets over de principes van klassiek Indiase muziek. Jan Kuiper is ingevoerd in klassiek Indiase muziek en heeft veel samengespeeld met musici van deze muzieksoort.

Tjeerd Folmer en Klaas Bouma / Groningen 11-07-2008.

Doel van Stichting RAGAMALA~NADA~YOGA~Groningen:

Het bevorderen van een muzikale en spirituele uitwisseling tussen de Klassiek Indiase muzikant en [potentieel] geïnteresseerd publiek van Klassiek Indiase muziek, zowel de Hindustaanse [Noord] als Carnatische [Zuid] variant van deze muziek, en in iets mindere mate ‘folk’ en fusion.

Door middel van het verbinden van muzikant en publiek wil RAGAMALA~NADA~YOGA~Groningen haar doel bereiken en daarvoor wordt getracht:

  1. een klein aantrekkelijk podium te bieden met vier Indiase concerten per jaar
  2. samenwerking te zoeken met mensen die RAGAMALA~NADA~YOGA~Groningen willen helpen
  3. mailcirkel te maken en flyers te verspreiden
  4. een site met informatie en links te maken
  5. in de [nabije] toekomst een netwerk van kleine podia in Nederland, België en Duitsland en / of huisconcerten te hebben die elkaar helpt om gelijkgestemde idealen te bereiken
  6. de kosten heel laag te houden zodat er voor de muzikant in de kleinschalige opzet van RAGAMALA Groningen zoveel mogelijk overblijft. Ik wil er vooral geen geld aan overhouden
  7. het eerste concert zal in principe eind 2008 zijn.