Bezoekersinfo

* Aanmelding kan via telefoon of email bij Klaas Bouma: 06-18785352  / KlaasBou@gmail.com 

Voor de concerten is aanmelding in principe nodig in verband met de organisatie van de concerten, het garandeert eveneens een plaats. Onze voorkeur gaat uit naar het online kopen van tickets. Aan de kassa voor aanvang van het concert kan ook worden betaald, graag gepast.

Afmelding tot de dag vooraf bij voorkeur per mail, anders op het vaste telefoonnummer. Op de dag zelf graag per 06-18785352 aan of afmelden, eventuele aangemelde mensen op een reservelijst kunnen dan nog gebeld worden.

Mocht de artiest wegens overmacht verhinderd zijn, laten we hopen dat het nooit gebeurt, zal iedereen die via de mail bereikbaar is gemaild worden en anderen gebeld. Dus gaarne voor vertrek de mail nakijken.

De entree van de concerten is 20 Euro. Vanwege de locatie en organisatie wordt vooraf aan het concert en in de pauze consumpties geserveerd en er wordt vanwege de locatie geen alcohol geschonken.

* Locatie en bezoekersinfo: EDANZ Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen.

In het prachtige zaaltje van EDANZ zitten zowel de artiesten als het publiek, door de korte afstand tussen muzikant en publiek, in de muziek, en is een muzikale en spirituele uitwisseling ook werkelijk mogelijk.

Om de artiest en vrijwilligers niet te storen is er na aanvang van het concert is er geen enkele toegang tot de locatie meer mogelijk. In de pauze, waarvan de precieze tijd nooit helemaal zeker is, is dat wel mogelijk en wordt de deur tijdelijk geopend.

Roken zal in de locatie en vlak voor de deur niet toegestaan zijn, een beschutte plek voor het roken van een sigaret is overigens goed mogelijk.


EDANZ zit vlakbij Station Noord

Voor het openbaar vervoer verwijzen wij naar de site   www.9292ov.nl